Services

Rotary Time Bank หรือคลังเวลาโรตารี เป็นโครงการเพื่อสร้างชุมชนที่สมาชิกสามารถสะสมและแลกเปลี่ยนเวลาในการให้บริการตามความสามารถของพวกเขา โดยเมื่อสมาชิกได้ให้บริการแก่ผู้อื่นแล้ว จะสามารถสะสมจำนวนชั่วโมงนั้น เพื่อไว้แลกกับการรับบริการจากผู้อื่นตามจำนวนเวลาที่มีอยู่

การรับสมาชิก Rotary Time Bank

เกณฑ์การรับสมัคร
1. รับสมัครผ่านทาง RCC (Rotary Community Corp.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในชุมชนที่มีกิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชุมชนร่วมกันทำอยู่แล้วจึงรู้จักชุมชนดี ให้บริการ ดูแล ให้คำแนะนำแก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกเข้าใจและมีความสุขกับการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนบริการในคลังเวลานั้นๆ
2. ผู้สมัครจะต้องมากันครั้งละ 3 คนที่เป็นเพื่อนหรือญาติ โดยให้ค้ำประกันกันเอง สมาชิก 2 คนจะค้ำประกัน สมาชิก 1 คน หากสมาชิกคนหนึ่งรับบริการไปแล้วแต่ไม่มาบริการคืนเวลาให้สมาชิกอื่น สมาชิกอีกสองคนต้องเป็นผู้ทำแทน

ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
2. กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ
4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมาชิกใหม่

About

ความเป็นมาของ Rotary Time Bank Thailand

 • 2561

  จุดเริ่มต้น Rotary Time Bank

  สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังต้องเผชิญปัญหาสำคัญ 2 สิ่งในอนาคต นั่นคือ สังคมผู้สูงวัย และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้คนถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรมากขึ้น เป็นผลให้มีผู้ที่ต้องสูญเสียการงานบทบาทหน้าที่มากขึ้นตามไปด้วย

 • 2562

  ก่อตั้ง Rotary Time Bank

  Rotary Time Bank หรือ คลังเวลาโรตารี จึงได้จัดตั้งขึ้น โดยเป็นโครงการเพื่อสะสมและแลกเปลี่ยนเวลาในการบริการซึ่งกันและกันตามความสามารถของสมาชิก เช่น การดูแลผู้สูงอายุหรือเด็ก การดูแลบ้าน การสอนดนตรี การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งสมาชิกสามารถสะสมเวลาที่ได้ให้บริการแก่ผู้อื่นไปแล้ว มาแลกกับการรับบริการจากผู้อื่นตามจำนวนเวลาที่ได้สะสมไว้นั่นเอง

 • 2562

  แนวทาง Rotary Time Bank

  Rotary Time Bank จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ส่งเสริมให้ชุมชนช่วยเหลือกันเอง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เงิน และยังทำให้ผู้ที่เกษียณอายุหรือผู้ที่มีเวลาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความสามารถต่อกัน ก่อให้เกิดการยอมรับและเป็นเกียรติในสังคมอีกด้วย

 • เป้าหมาย
  Rotary
  Time Bank

Support Team

Office location : 55/37 Soi Nonsi 1, Nonsi Road, Chongnonsi Yannawa Bangkok 10120 Tel.095-519-9451

PP.Rujira Posrivisuthikul

Rotary Club of Bangkok Benjasiri

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.